HomeNowo軼iO firmieRegulaminTw鎩 koszykKontakt
Sklep numizmatyczny zaprasza, 24 lutego 2024 r. U篡tkownicy online: 351
Pole znajonemu  |  Dodaj do ulubionych
Nowo軼i
20 z, Obrona Poczty Polskiej w Gda雟ku. Agresja Niemiec na Polsk, 2021
NBP
Cena brutto: 359.00 PLN

2 $, Anio Str騜 - (Guardian Angel), 2014
Mennica Polska: Numizmatyka

Kaseta rocznikowa na srebrne monety kolekcjonerskie i NG NBP - rocznik 2012
pozostali
Cena brutto: 190.00 PLN


Informacje
Plan emisyjny monet
i banknotów w 2018 roku:


Polska Reprezentacja Olimpijska PyeongChang
- 200 zł, 10 zł

Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni August Emil Fieldorf „Nil”
- 10 zł

Wielcy polscy ekonomiści
Fryderyk Skarbek
- 10zł

Moneta okolicznościowa z napisem 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
- 5 zł

Polskie Termopile - Hodów
- 10 zł

100-lecie czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej
- 10 zł

Skarby Stanisława Augusta
Henryk Walezy
- 500 zł, 50 zł

Historia monety polskiej boratynka, tymf Jana Kazimierza
- 20 zł

760-lecie Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego
w Krakowie
- 10 zł

100-lecie powstania Gimnazjum
i Liceum im. Stefana Batorego
w Warszawie
- 10 zł

POLONIA RESTITUTA
- 10 zł

125-lecie działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
- 10 zł

Niepodległość
- 20 zł (banknot kolekcjonerski)

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Ignacy Jan Paderewski
- 100 zł, 10 zł

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
- 1 zł, 2018 zł, 100 zł

Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Hieronim Dekutowski „Zapora”
- 10 zł

100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
- 200 zł, 10 zł

Wiadomo軼i

Emisje NBP
Emisja monet NBP 2018

Emisja monet NBP 2017

Emisja monet NBP 2016

Emisja monet NBP 2015

Emisja monet NBP 2014

Emisja monet NBP 2013

Emisja monet NBP 2012

Emisja monet NBP 2011

Emisja monet NBP 2010

Emisja monet NBP 2009

Emisja monet NBP 2008

Emisja monet NBP 2007

Emisje monet NBP 1995 - 2006


 
2 z, 90. rocznica utworzenia Najwy窺zej Izby Kontroli, 2009
Nazwa Cena brutto
2 z, 90. rocznica utworzenia Najwy窺zej Izby Kontroli, 2009
3.00 PLN

Producent: NBP - monety Nordic Gold

ID: 874

Moneta obiegowa 2 z - 90. rocznica utworzenia NIK, 2009

Nomina: 2 z
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwyk造
字ednica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielko嗆 emisji: 1.200.000 szt.
Data emisji monet w NBP: 4.02.2009 r.

Na rewersie monety obiegowej zosta uwieczniony gmach, kt鏎y jest siedzib Najwy窺zej Izby Kontroli od jesieni 1985 roku. Budynek ten zosta wzniesiony w 1938 roku dla warszawskiego Urz璠u Wojew鏚zkiego wed逝g projektu architekta Antoniego Dygata, a swoim uk豉dem nawi您uje do barokowych pa豉c闚 magnackich.


"...ktokolwiek grosz publiczny
do swego rozporz康zenia odbiera,
wydatek onego usprawiedliwi winien."
Minister Skarbu Ksi瘰twa Warszawskiego,
Tadeusz Dembowski, 1808


Najwy窺za Izba Kontroli - to instytucja pa雟twowa, podlegaj帷a bezpo鈔ednio Sejmowi i prowadz帷a kontrole w pa雟twie. W zakresie NIK-u jest m.in.: kontrolowanie dzia豉lno軼i organ闚 pa雟twa (administracji rz康owej), NBP, os鏏 prawnych dzia豉j帷ych na rzecz pa雟twa, organizacji pa雟twowych. G堯wnym zadaniem prowadzonych przez NIK kontroli jest dostarczanie Sejmowi i opinii publicznej informacji o dzia豉niach pa雟twa, kt鏎e s oceniane pod k徠em: legalno軼i, gospodarno軼i, celowo軼i oraz rzetelno軼i. Szczeg鏊n, konstytucyjn rol zajmuje opinia NIK w procedurze zatwierdzania przez Parlament sprawozdania bud瞠towego Rz康u.

Historia NIK
Najwy窺za Izba Kontroli zosta豉 powo豉na 8 lutego 1919 na mocy dekretu wydanego przez Naczelnika Pa雟twa J霩efa Pi連udskiego z dnia 7 lutego 1919 roku (Dziennik Praw Pa雟twa Polskiego z 8 lutego 1919 roku, numer 14, pozycja 183).

Reaktywowana w 1949 jako organ niezale積y od rz康u, w latach 1952-1957 w jej miejsce utworzono Ministerstwo Kontroli Pa雟twowej, przywr鏂ona po 1957.

Po utworzeniu Ksi瘰twa Warszawskiego 1807 r., tworz帷 parlament czy te r騜nego rodzaju organy, w tym organy Kontrolne skorzystano w pewnej cz窷ci ze wzorc闚 francuskich. Na podstawie ustale Drezna 22 VII 1807 r. Napoleon I nadaje konstytucj Ksi瘰twu Warszawskiemu.

W ustawie o konstytucji nie ma jednak wskaza, co do funkcjonowania kontroli pa雟twowej. W dniu 2 III 1809 r. rozpocz窸a swoja dzia豉lno嗆 G堯wna Izba Obrachunkowa (GIO), w zwi您ku z dekretem kr鏊a Fryderyka Augusta. GIO przygotowywana by豉 przez specjaln komisj, po鈔鏚 kt鏎ej dominowa造 dwie koncepcje: francuska i pruska." Koncepcja francuska opiera豉 si na wyposa瞠niu Izby w uprawnienia jurysdykcyjne oraz do嗆 szerokie prawa do czynno軼i pokontrolnych, podczas gdy pruska Izba Obrachunkowa takich uprawnie nie posiada豉, prowadz帷 zasadniczo kontrol nast瘼cz, bez mo磧iwo軼i odwo豉nia si do jakichkolwiek 鈔odk闚 imperatywnych".

Zdecydowano si na rozwi您anie francuskie, jednak uprawniania zastosowano takie jak w pruskiej Izbie. W闚czas zmniejszono znaczenie Sejmu a tym samym panuj帷y m鏬 powo造wa i kontrolowa rz康 za pomoc GIO. Do sprawnego pe軟ienia funkcji kontrolnych powo豉no Najwy窺za Komisj Egzaminacyjn. Ustali豉 ona co urz璠nicy powinni umie i jak nale篡 sprawdza pozyskiwane przez nich umiej皻no軼i. Utworzono r闚nie trzyletni Szko喚 Prawn, Wy窺z Szko喚 Nauk Administracyjnych z dwoma kierunkami Administracja i Prawo. D捫ono do wykszta販enia kadry urz璠niczej, posiadaj帷ych odpowiednia wiedz.

Ministrowi Skarbu podporz康kowano Administracj Skarbow. Utworzono jednostki administracyjne skarbu: Biuro Generalne Stempla, Dyrekcj Loterii oraz wydzia Administracji Soli, Kas Generaln, Dyrekcj Generaln D鏏r i Las闚 Narodowych, do lepszego dzia豉nia GIO. Poza tym na obszarze Ksi瘰twa, czyli w terenie funkcjonowa造 departamentalne Dyrekcje Skarbu wraz z Kas G堯wn Dochod闚 Publicznych. Dyrekcje podlega造 na nadzorowi ministra prefekt闚.

G堯wna Izba Obrachunkowa sk豉da豉 si z prezesa, kt鏎emu podlega這 4 konsyliarzy jako radcy obrachunkowi, 5 rachmistrz闚, 4 kancelist闚, pos逝gacz oraz asesor闚 powo造wanych i odwo造wanych przez kr鏊a. Je瞠li doch鏚 i rozch鏚 przekracza 500 z rocznych rachunk闚 wydawanych przez kasy publiczne, to te rachunki kontrolowa GIO. Przysy豉ne one by造 w okre郵onym terminie. 荑czesna kontrola GIO mia豉 2 etapy:

* formalny, dokonywali jej rachmistrze
* legalny i zgodny z preliminarzem bud瞠towym, realizowanym przez konsyliarzy i asesor闚.

W razie jakich niezgodno軼i GIO na podstawie Dekretu mog這 kontrolowa gospodarno嗆 a nawet celowo嗆 wydatk闚. Ta kontrola jest mo磧iwa w闚czas, gdy pieni康ze nie wp造n窸y, wp造n窸y ale w p騧niejszym terminie lub w innej walucie.

O takich czy podobnych nieprawid這wo軼iach, GIO informowa這 panuj帷ego za pomoc Rady Stanu.

Rok 1815 przyni鏀 zmiany nie tylko w kontroli, ale w terytorium i polityce Polski. By to okres upadku Napoleona i obrady kongresu wiede雟kiego. Na jego podstawie utworzono Kr鏊estwo Polskie. Pomimo tego kontynuowano istnienie GIO z pewnymi zmianami.

Po nadaniu nowej konstytucji og這szonej 24 XII 1815 r., przez cara Aleksandra I, art.78 po鈍i璚ono regulacji kontroli. Opisano w nim, 瞠 Izba zale篡 tylko od kr鏊a i 瞠 zajmuje si rewizj rachunk闚 i zakwitowanie zdaj帷ych rachunk闚. Nazw zmieniono z GIO na Izb Obrachunkow Kr鏊estwa Polskiego, z prezesem na czele.

Dzia豉lno嗆 Izby polega豉 na kontroli rachunk闚 pa雟twowych oraz informowaniu o niedoci庵ni璚iach w豉dz wy窺zych. W razie niezgodno軼i trzyosobowy sk豉d powo造wany przez Izb, wydawa wyrok. M鏬 on nakaza zap豉t zaleg這軼i w okre郵onym terminie. Mo磧iwo嗆 nak豉dania kar pieni篹nych wi您a豉 si z mo磧iwo軼i zaskar瞠nia wyrok闚 do Rady Stanu, w ci庵u trzech miesi璚y.

Kontroli dokonywano w 2 etapach:

* w pierwszej cz窷ci przez ni窺zych funkcjonariuszy II klasy
* druga przez rachmistrz闚 I klasy

Izba mia豉 mo磧iwo嗆 prowadzenia tzw. superwizji. Polega這 to na sporz康zaniu kwartalnych sprawozda oraz og鏊nego raportu o ca這rocznym finansowym stanie pa雟twa i przekazaniu go panuj帷emu.

Do pomocy Izbie utworzono Prokuratora Generalnego, powo豉nego na podstawie dekretu z 24 XI 1816 r. Podlega on rz康owi.

Poniewa pojawia造 si g這sy krytykuj帷e 闚czesn Izb oraz jej zakres dzia豉nia, wprowadzono nowe regulacje dekretem z 9(21) VIII 1821 r. Dekret stwierdza, 瞠 Izba to organ scentralizowany z siedzib w Warszawie. Prezes powo造wany przez kr鏊a na wniosek namiestnika, kierowa pracami Izby. Sk豉da si on z 4 cz這nk闚.

Nadano Izbie mo磧iwo嗆 sk豉dania uwag do projektu bud瞠tu. Tak te zmiany zatwierdzano po zgodzie panuj帷ego lub namiestnika oraz po zapoznaniu si z opini Izby.

Kontrola Izby sta豉 si nast瘼cza, merytoryczna i formalna wraz z kryteriami legalno軼i, gospodarno軼i oraz celowo軼i wydatk闚. Izba mog豉 udzieli zatwierdzenia, je郵i z rachunkiem by這 wszystko w porz康ku, je郵i jednak mia豉 zastrze瞠nia mog造 one by formalne lub merytoryczne. Je瞠li by這 to uchybienie formalne to "Izba mog豉 na這篡 kar pieni篹n do wysoko軼i stu z這tych polskich". Przy uchybieniu merytorycznym r闚nie "orzekano kar pieni篹n tzw. Decess, z tym 瞠 je郵i podstaw by豉 pomy趾a, ko鎍zy這 si na obowi您ku sp豉ty wyznaczonej kwoty, je郵i uchybienie by這 skutkiem przeniewierzenia Izba zawiadamia豉 odpowiedni Komisj Rz康ow celem wszcz璚ia post瘼owania s康owego".

Izba zdawa豉 relacje og鏊ne w trzech cz窷ciach:
a) fundusze pozostaj帷e pod kontrola tzw. Komisji Skarbu
b) fundusze pozostaj帷e do dyspozycji innych Komisji Rz康owych
c) fundusze depozytowe

Izba Obrachunkowa w por闚naniu z GIO mai豉 w闚czas szersze uprawnienia, dostosowane do polskich reali闚. Izba by豉 w wi瘯szej mierze podporz康kowana Namiestnikowi, kt鏎y sprawowa nad ni nadz鏎.

Dekretem z 29 I 1831 r. wprowadzono zmian, co do wyboru prezesa Izby. Zwi您ane jest to z powstaniem listopadowym oraz detronizacj cara, kt鏎emu Izba podlega豉.

Podczas chwilowo odzyskanej niepodleg這軼i nowy Rz康 stara si sprawnie funkcjonowa w okresie powstania. Organizowano i powo造wano nowe organy do pomocy powsta鎍om i do walki z Rosj.

Jednak po pewnym czasie powstanie upad這 i nast徙i造 represje wobec powsta鎍闚. Car zlikwidowa cz窷 organ闚 pa雟twowych w Kr鏊estwie, nadaj帷 tzw. Statut Organiczny 26 II 1832 r. Wskazywano w nim, 瞠 na czele Najwy窺zej Izby Obrachunkowej ( nazwa przekszta販ona z Izby Obrachunkowej), zajmuj帷ej si rachunkami Kr鏊estwa, sta Kontroler Generalny. By on cz這nkiem Rady Administracyjnej i Rady Stanu. Poszerzono r闚nie zakres kontroli. Komisji Rz康owej Wojny nadano pe軟omocnictwo kontroli oraz powo豉no specjalny komitet. Oblicza on straty, jakie poni鏀 skarb pa雟twa i poszczeg鏊ni obywatele w okresie powstania. Mia te sprawdzi stan maj徠kowy Kr鏊estwa.

Podczas sk豉danych og鏊nych sprawozda o stanie finansowym pa雟twa "Izba opracowa豉 wiele uwag dotycz帷ych m.in. postulatu zmiany w obowi您uj帷ej od 1811 r. w Kr鏊estwie op豉ty stemplowej, usuni璚ia niegospodarno軼i w lasach rz康owych, zaleca豉 po陰czenie Komisji Emerytalnej z Komisj Ubezpiecze, podnosi豉 niedogodno軼i op豉t monopolu tytoniowego oraz wnioskowa豉 zako鎍zenie praktykowanego wydzier瘸wienia niesta造ch dochod闚 miast Kr鏊estwa, opowiada豉 si za rozszerzeniem dzia豉lno軼i lombardu warszawskiego. Nale篡 doda, i NIO nie tylko kontrolowa豉 wykonanie bud瞠tu Kr鏊estwa, lecz tak瞠 aktywnie uczestniczy豉 w fazie jego uk豉dania.

Rok 1863 to nast瘼ny ruch narodowowyzwole鎍zy tzw. powstanie styczniowe. Niestety jak poprzednie nie trwa這 d逝go i zosta這 krwawo st逝mione. Po jego upadku car zlikwidowa reszt polskiego aparatu pa雟twowego, likwiduj帷 tym samym resztk polsko軼i, rozpoczynaj帷 zaostrzon rusyfikacj.

Likwidacja nie omin窸a te kontroli pa雟twowej, dokonanej 1(13)I 1867 r., kiedy to NIO przesta這 istnie. Kontrola ta zosta豉 przeniesiona do Petersburga i zast徙iona rosyjskimi organami na terenie Kr鏊estwa. By造 to cztery Izby z siedzibami kolejno w Warszawie, Lublinie i w υm篡. Podlega造 one kierownictwu w Petersburgu. Na czele ka盥ej z Izb sta zarz康zaj帷y. Do jego dyspozycji nale瞠li zast瘼cy i pomocniczy. Inspektorami byli starsi i m這dsi rewidenci oraz rachmistrz.

Aby odpowiednio doko鎍zy rewizje rachunk闚 do 1867. Powo豉no Czasow Izb Kontroluj帷 w Warszawie. Jej rozwi您anie nast瘼owa這 z dniem uko鎍zenia wyznaczonego zadania.

Taki stan rzeczy zwi您any z kszta速em kontroli przetrwa do 1919 r., kiedy to na nowo tworzona organ kontroli.

Podsumowuj帷 dokonania GIO a w p騧niejszym czasie NIO, by豉 to kontrola pa雟twowa znajduj帷a si na czele 闚czesnych europejskich kontroli. Rozwija豉 si ona w dobie wojen, gdzie Polska naprzemiennie odzyskiwa豉 i traci豉 wolno嗆, by ostatecznie zosta jej pozbawion. Pierwsze pocz徠ki kontroli w Polsce jako wyodr瑿nionego organu, oparte by造 na wzorcach francuskich. Ulega豉 ona przekszta販eniom dostosowuj帷 zasady kontroli do reali闚 polskich.

Najwi瘯szym dokonaniem 闚czesnej kontroli by豉 mo磧iwo嗆 wgl康u do projektu bud瞠tu, kontrola wykonania bud瞠tu oraz mo磧iwo嗆 kontroli pod wzgl璠em kryteri闚 legalno軼i, gospodarno軼i czy celowo軼i wydatk闚.

Polska odzyskuj帷 niepodleg這嗆 po I wojnie 鈍iatowej nareszcie mog豉 rozpocz望 kszta速owanie swojego terytorium oraz organ闚 administracyjnych pa雟twa. Dotyczy to r闚nie kontroli, kt鏎a na podstawie dekretu z 7 II 1919 r. powo豉豉 do 篡cia Najwy窺z Izb Kontroli Pa雟twa. Na jego czele sta Naczelnik Pa雟twa, kt鏎ym w tamtym okresie by J霩ef Pi連udski. NIKP zajmowa si:

* kontrol rachunk闚 w豉dz cywilnych wojskowych, zak豉d闚, przedsi瑿iorstw pa雟twowych, urz璠闚 oraz kontrola rachunk闚 zwi您anych z maj徠kiem pa雟twowym,
* kontrol rachunk闚 zak豉d闚, fundacji, instytucji, fundusz闚 niepa雟twowych otrzymuj帷ych dotacj ze Skarbu Pa雟twa
* kontrol rachunk闚 wydatk闚 dochod闚 maj徠k闚 i d逝g闚 wy窺zych jednostek samorz康owych oraz wi瘯szych miast.

NIKP mia do dyspozycji trzy rodzaje kontroli: Wst瘼n( zwi您ana by豉 w szczeg鏊no軼i z inwestycjami pa雟twowymi), Nast瘼cz( zwana r闚nie represyjna), Formaln ( przedstawiaj stan faktyczny). W sk豉d NIKP wchodzili: prezes, wiceprezes, radcy. Aparat kontroli podlega Naczelnikowi, ale mia pewien zawi您ek z Sejmem. Do pomocy NIKP powo豉no 3 Izby terenowe. Ich siedzibami by造 Warszawa, Kielce, Lw闚. W p騧niejszym czasie do陰czy豉 w Kowlu, Poznaniu i Krakowie.

W 1921 roku nast徙i造 kolejne zmiany zwi您ane z kontrola pa雟twow. Powodem by這 nadanie nowej konstytucji tzw. Konstytucji Marcowej 17 III 1921 r. Ustawa z 3 czerwca 1921 roku o kontroli pa雟twowej, powo造wa豉 do istnienia Najwy窺z Izb Kontroli, zast瘼uj帷 tym samym NIKP. Za這穎no, 瞠 b璠zie ona dzia豉豉 kolegialnie, podlegaj帷 Prezydentowi RP, jednak pozostaj帷 niezale積ym od Rz康u. NIK dzia豉這 na podstawie 2 zasad:

* ka盥ego roku zobowi您ana by豉 do uchwalania bud瞠ty na nast瘼ny rok
* przedstawienie rz康owi sprawozdania z corocznego zamkni璚ia rachunk闚 pa雟twowych.

W por闚naniu do kontroli z 1919 obecna posiada豉 dwa rodzaje kontroli by豉 to kontrola faktyczna i nast瘼cza. Zrezygnowano z wst瘼nej, poniewa wiele os鏏 mia這 w徠pliwo軼i, co do skuteczno軼i dzia豉nia wst瘼nego rodzaju kontroli. Sk豉d kontroli pa雟twowej ustalony by w ustawie, kt鏎a wskazywa豉, 瞠 dzieli si on na: prezesa NIK wraz z dwoma wiceprezesami, NIK, Izby Okr璕owe Kontroli.

"Prezes NIK by r闚norz璠ny ministrom, aczkolwiek nie wchodzi w sk豉d rz康u, natomiast m鏬 zabiera g這s na posiedzeniach Sejmu i Senatu, uczestnicz帷 osobi軼ie lub deleguj帷 swych zast瘼c闚. Na 膨danie Sejmu lub Senatu obowi您any by udziela informacji lub wyja郾ie. Do uprawnie Prezesa NIK nale瘸這 coroczne przesy豉nie Ministrowi Skarbu preliminarza bud瞠towego Izby celem w陰czenia do bud瞠tu pa雟twa."

NIK dzieli這 si na: Kolegium NIK, 4 departamenty, Wydzia Personalny.

Kolegium NIK zajmowa這 si:

* sprawami zwi您anymi z odwo豉niem od orzecze Departament闚 i Izb Okr璕owych
* zamkni璚iem rachunk闚 rok ubieg造
* sprawozdaniami zwi您anymi z uwagami do bud瞠tu
* ustalaniem zasad kontroli oraz rachunkowych i kasowych przepis闚
* sprawy do rozstrzygni璚ia powierzone przez Prezesa NIK

Ilo嗆 departament闚 ustala Prezes NIK. W departamentach powo造wano kolegia. Orzeczenia kolegi闚 departament闚 by造 natychmiastowo wykonywane. Od decyzji kolegi闚 mo積a by這 si odwo豉 do Kolegium NIK. Ka盥y kontrolowany podmiot mia na to 14 dni.

Zadaniem Kolegialnych departament闚 by這 wypowiedzenie si o rewizji faktycznej i nast瘼czej oraz odno郾ie zamkni璚ia poszczeg鏊nych rachunk闚.

Na Kolegium NIK sk豉dali si – prezes, 2 wiceprezes闚, dyrektorzy departament闚 oraz ich zast瘼cy. W sk豉d Departament闚 wchodzili: dyrektor, radcy, referenci, sekretarze, pomocnicy referent闚, rachmistrzowie i kancelist闚. Wydzia Personalny sk豉da si z - naczelnik, radcy, referenci, archiwi軼i, rachmistrze, kanceli軼i.

Izby Okr璕owe Kontroli s organem r闚norz璠nym do departament闚 NIK. W Izbie tej dzia豉這 kolegium a jej sk豉d z這穎ny by z prezesa, naczelnik闚 wydzia逝, wiceprezesa, sekretarzy, radc闚, referenci, archiwi軼i, rachmistrze, kanceli軼i oraz pomocnicy referent闚.

"Na pozycj i rol NIK pewien wp造w wywar豉 Konstytucja z 23 Kwietnia 1935 roku (Konstytucja Kwietniowa), kt鏎a stanowi豉, 瞠 kontrola pa雟twowa jest jednym z organ闚 - obok rz康u, Sejmu, Senatu i s康闚 - pozostaj帷ym pod zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej (art.3). W ten spos鏏 Konstytucja podporz康kowa豉 NIK Prezydentowi RP, co znalaz這 odzwierciedlenie w prerogatywach Prezydenta do powo造wania i odwo造wania prezesa NIK. W my郵 Konstytucji (art. 77) NIK dzia豉豉 na zasadzie kolegialno軼i, niezawis這軼i i niezale積o軼i od rz康u. Zasadnicze zadania pozosta造 niezmienne. NIK powo造wana by豉 do kontroli pod wzgl璠em finansowym gospodarki pa雟twa oraz zwi您k闚 publicznoprawnych, badania zamkni耩 rachunk闚 pa雟twowych oraz corocznego przedstawienia wniosk闚 o absolutorium dla rz康u."

Kolejne lata zwi您ane s z okresem II wojny 鈍iatowej. Po wkroczeniu Niemc闚 na obszar pa雟twa polskiego wszelka polsko嗆 przesta豉 istnie i funkcjonowa dotyczy to ca貫go aparatu pa雟twowego i nie tylko.

Tak te "przyj璚ie po II wojnie 鈍iatowej nowego ustroju spo貫czno-politycznego, gospodarczego nie pozosta這 bez wp造wu na kszta速 kontroli pa雟twowej. Tu po II wojnie 鈍iatowej nie reaktywowano NIK. Pocz徠kowo jej funkcje kontrolne sprawowa這 Prezydium Krajowej Rady Narodowej za po鈔ednictwem Biura Kontroli. Nast瘼nie od wej軼ia w 篡cie ustawy konstytucyjnej z 1947 r., Biuro Kontroli usytuowane zosta這 przy Radzie Pa雟twa, kt鏎a przej窸a kompetencje Prezydium KRN.

Reaktywowanie NIK, zapowiadane we wspomnianej ustawie konstytucyjnej z 1947 r., nast徙i這 na mocy ustawy z dnia 9 marca 1949 r. o kontroli pa雟twowej. W 鈍ietle tej ustawy NIK stanowi豉 organ kontroli niezale積y od rz康u, bezpo鈔ednio podporz康kowany Radzie Pa雟twa, powo豉ny przede wszystkim do kontroli dzia豉lno軼i naczelnych w豉dz i urz璠闚 w dziedzinie administracji publicznej i gospodarki narodowej.

NIK obejmowa kontrol r闚nie dzia豉nia terenowych organ闚 administracji i jednostek gospodarki, ale tylko w zakresie niezb璠nym dla oceny prawid這wo軼i dzia豉nia naczelnych i centralnych organ闚 administracji. NIK funkcjonowa豉 na zasadzie kolegialno軼i. Kolegium tworzyli Prezes NIK jako przewodnicz帷y oraz wice prezesi. W swej dzia豉lno軼i kontrolnej NIK mog豉 si pos逝giwa kryterium legalno軼i, rzetelno軼i, gospodarno軼i, celowo軼i w dzia豉lno軼i finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej oraz zgodno軼i z ustalonymi wytycznymi polityki pa雟twowej i planami gospodarczymi."

廝鏚這: NBP / Mennica Polska SA / NIK / Wikipedia


Pobierz opis w formacie PDF
Dost瘼no嗆: produkt dost瘼ny
 |  Strona g堯wna  |  Nowo軼i  |  O firmie  |  Regulamin  |  Aktualny stan koszyka  |  Kontakt  | 
oprogramowanie Sklepy internetowe

Sklep numizmatyczny - Polskie i zagraniczne monety kolekcjonerskie, banknoty polimerowe
Monety z這te, monety srebrne, monety Kanonizacja Jana Paw豉 II, monety okolicznociowe 5 z
Numizmatyka: Z這to lokacyjne: Z這te sztabki: Abonament numizmatyczny 2015
Skarby Stanis豉wa Augusta, Kanonizacja Jan Pawe II
Sitemap