Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
Dukat 7 Łódek - Mi¶ Uszatek
previous next contents

numizmatyka

Lubiany, znany pokoleniom sympatyczny Mi¶ Uszatek w kolekcji! Symboliczny powrót do czasów dzieciństwa dzięki bohaterowi bajek łódzkiej wytworni filmowej Semafor.

Stan zachowania: I (menniczy)
Nominał: 7 Łódek
Emitent: Urz±d Miasta ŁódĽ
Producent: Mennica Polska S.A.
Stop: bimetal
Stempel: zwykły
Techniki dodatkowe: efekt k±towy
¦rednica: 27,00 mm
Wielko¶ć emisji: 20.000 szt.
Rok emisji:
2009 r.
Czas obowi±zywania: 24.10.2009 r. - 31.12.2009 r.
Projektant:
Robert Kotowicz

Znany wielu pokoleniom sympatyczny Mi¶ Uszatek w kolekcji numizmatów!

3 Łódki, Mi¶ Uszatek - www.numizmatyczny.pl

Każdy z nas był dzieckiem... Któż z nas zatem nie pamięta bohatera, który bawił i cieszył każde dziecko, jak też dorosłych?

Wielu z nas wieczorami siadało przed telewizorem, wpatruj±c się w ekran i słuchaj±c ciekawych historii Misia Uszatka...

Obecnie ta kultowa bajka sukcesywnie powtarzana jest przez nadawców telewizyjnych w Polsce. Bohater tych pięknych kreskówek znalazł się też na dukacie, który stanowi idealny prezent dla każdego, kto kocha t± bajkow± postać.

Symboliczny powrót do czasów dzieciństwa dzięki bohaterowi bajek łódzkiej wytworni filmowej Semafor.

Podobizna Misia Uszatka i jego przyjaciół znalazła się na rewersach dukatów lokalnych, które dla Łodzi wybili najlepsi mincerze Mennicy Polskiej. Mi¶ Uszatek to 1 spo¶ród 15 dukatów o urzekaj±cej tematyce z serii „ŁódĽ MI SIĘ podoba”.

W dniu 24 paĽdziernika 2009 roku na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odsłonięto także pomnik Misia Uszatka z okazji jego ¶więta.

Dukaty zostały ozdobione efektem k±towym, co oznacza, że ogl±daj±c je pod różnym k±tem, można zobaczyć różne sceny z przygód Misia Uszatka i jego przyjaciół.

Bohater kreskówek został uwieczniony na bimetalicznym kr±żku o ciekawym projekcie autorstwa Roberta Kotowicza - najbardziej utytułowanego medaliera Mennicy Polskiej, który w 2006 roku otrzymał nagrodę za zaprojektowanie najpiękniejszej monety ¶wiata.

3 Łódki, Mi¶ Uszatek - www.numizmatyczny.pl

Piosenki Misia Uszatka

Na dobranoc - dobry wieczór
mi¶ pluszowy ¶piewa Wam.
Mówi± o mnie Mi¶ Uszatek, bo klapnięte uszko mam.
Jestem sobie mały mi¶, gruby mi¶,
znam się z dziećmi nie od dzi¶.
Jestem sobie mały mi¶, ¶mieszny mi¶,
znam się z dziećmi nie od dzi¶!

Pora na dobranoc,
bo już księżyc ¶wieci.
Dzieci lubi± misie,
misie lubi± dzieci.

Misia Uszatka i jego kompanów zobaczymy na trzech rodzajach dukatów o nominałach:

3 Łódki, Mi¶ Uszatek - www.numizmatyczny.pl
Mi¶ Uszatek - 3 Łódki
mosi±dz o nakładzie 20.000 sztuk, efekt k±towy

7 Łódek, Mi¶ Uszatek - www.numizmatyczny.pl
Mi¶ Uszatek - 7 Łódek
bimetal o nakładzie 20.000 sztuk, efekt k±towy

104 Łódki, Mi¶ Uszatek - www.numizmatyczny.pl
Mi¶ Uszatek - 104 Łódki
nominał nawi±zuje do 104 odcinków kreskówek
z Misiem Uszatkiem,

stop Ag 500 o nakładzie 1.000 sztuk, efekt k±towy, tampodruk

Słynna w wielu krajach postać z telewizyjnego serialu animowanego i ksi±żek dla dzieci została stworzona w dniu 6 marca 1957 roku. Jej twórcami byli: pisarz Czesław Janczarski oraz ilustrator Zbigniew Rychlicki. Do roku 1987 powstały 104 odcinki serialu, dzięki czemu bajka zajęła II miejsce w rankingu produkcji ówczesnych filmów animowanych.

Popularno¶ć bajki Mi¶ Uszatek wzrosła od 1975 roku. Wówczas Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for w Łodzi, na zlecenie Telewizji Polskiej rozpoczęło produkcję lalkowego serialu z Uszatkiem, któremu głosu użyczył Mieczysław Czechowicz.

Wpadaj±c± w ucho piosenkę Misia Uszatka, zaczynaj±c± się słowami: "Na dobranoc - dobry wieczór mi¶ pluszowy ¶piewa Wam" stworzył: Janusz Galewicz (słowa), Piotr Hertel (muzyka), Mieczysław Czechowicz (wykonanie).

Ľródło: Mennica Polska S.A. / Semafor / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!