Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, 65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau, 2010
previous next contents

numizmatyka

Moneta obiegowa z nordyckiego złota: walory artystyczne oraz bezcenny walor historyczny związany z udokumentowaniem rocznicy ważnego wydarzenia - oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau.
Moneta obiegowa 2 zł - 65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz, 2010

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1 000 000 szt.
Data emisji monet w NBP: 21.01.2010 r.

Moneta obiegowa wybita z nordyckiego złota - pierwsza z planu emisyjnego na rok 2010: walory artystyczne oraz bezcenny walor historyczny związany z udokumentowaniem ważnego wydarzenia - 65. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau.

2 zł, 65. rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau, 2010
Brama obozowa Auschwitz

Awers: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-10, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: M/W.

Rewers: centralnie stylizowane wizerunki trzech więźniów z obrazu Czesława Lenczowskiego „Widma wracają”. Powyżej napis: 65., poniżej stylizowany wizerunek napisu nad bramą wejściową do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau: ARBEIT MACHT FREI. U góry półkolem napis: ROCZNICA OSWOBODZENIA. U dołu napis: KL AUSCHWITZ-/BIRKENAU.

Na boku: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant monety: Ewa Tyc-Karpińska (awers), Robert Kotowicz (rewers)

*****

Auschwitz-Birkenau - niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady - 27 stycznia 1945 r. oswobodzili żołnierze Armii Czerwonej. W walkach o wyzwolenie miasta i obozu poległo ponad 230 żołnierzy sowieckich.

Obóz koncentracyjny Auschwitz (Oświęcim) założyli Niemcy w połowie 1940 r., ponieważ zwiększała się liczba aresztowanych Polaków. Najstarsza część obozu, tak zwany obóz macierzysty (lub Auschwitz I) powstał w budynkach dawnych koszar.

Jesienią 1941 r. w pobliskiej wsi Birkenau (Brzezinka) Niemcy rozpoczęli budowę drugiej części obozu. Nazwano go Auschwitz II (lub Birkenau). Okresowo więziono w nim blisko 100 tys. osób. To tam zbudowano większość urządzeń masowej zagłady komór gazowych i krematoriów. Obóz Birkenau odegrał główną rolę w programie zbrodni, określonej przez nazistów jako "ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej.

Oprócz obozów Auschwitz I i Auschwitz II istniały też podobozy. Powstawały one przy zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolnych. Ich celem było wyzyskanie niewolniczej pracy więźniów. Największy był podobóz przy zakładach Buna w Monowitz (Monowice). Od końca 1943 r. określano go mianem Auschwitz III lub KL Monowitz. W ten sposób powstał rozległy kompleks trzech połączonych ze sobą obozów: Auschwitz-Birkenau-Monowitz, z siecią podobozów. Obozy i podobozy otoczone były drutem kolczastym i wieżami strażniczymi.

W pierwszym okresie istnienia obozu trafiali do niego głównie Polacy, ale również więźniowie niemieccy, z reguły funkcyjni. Z czasem przysyłano tu mieszkańców innych krajów okupowanych.

Od początku 1942 r. Auschwitz był głównym ośrodkiem zagłady Żydów. Decydowała o tym bliskość głównych skupisk ludności żydowskiej. Do Auschwitz-Birkenau kierowano transporty z gett całej okupowanej Europy. Jeszcze w 1944 r. Niemcy zagazowali tu setki tysięcy Żydów, głównie węgierskich.

Stosowano także inne metody mordowania. Esesmani rozstrzeliwali więźniów np. pod "ścianą śmierci", a także zabijali zastrzykami z fenolu. W odwecie za ucieczkę z obozu kierowali więźniów na śmierć głodową. W taki sposób w 1941 r., ratując życie współwięźnia, dobrowolnie zginął franciszkanin Maksymilian Maria Kolbe. Dziesiątki tysięcy więźniów zmarło w wyniku warunków bytowania, zwłaszcza głodu, chorób i wyniszczającej pracy. Wiele osób zginęło na skutek prowadzonych przez lekarzy SS eksperymentów pseudomedycznych.

Do Auschwitz deportowano łącznie przypuszczalnie około 1 300 tys. osób (w tym około 1 100 tys. Żydów i 140-150 tys. Polaków), jednak zarejestrowano tylko około 400 tys. osób. Bez rejestrowania skierowano do komór gazowych setki tysięcy Żydów. Końcowa liczba ofiar Auschwitz wyniosła około 1 100 tys. osób. Wśród nich około 1 mln (90 %) stanowili Żydzi. W obozie zginęło około 70-75 tys. Polaków, 21 tys. Cyganów, 15 tys. jeńców sowieckich oraz 10-15 tys. więźniów innych narodowości.

Mimo skrajnie trudnych warunków, już od 1940 r. w Auschwitz istniała więzienna konspiracja. Jednym z jej założycieli był Witold Pilecki, który, aby trafić do obozu, celowo dał się ująć w Warszawie w trakcie łapanki. Informacje od członków konspiracji działającej w Auschwitz i wokół obozu trafiały na Zachód. W obozie dochodziło do ucieczek, a nawet buntów, krwawo tłumionych przez SS.

W połowie stycznia 1945 r., wobec ofensywy sowieckiej, wydano rozkaz likwidacji obozu. Z Auschwitz wyprowadzono 56 tys. więźniów. Ten "marsz śmierci" kosztował życie tysięcy ofiar. Setki więźniów, pozostawionych w obozie z powodu niezdolności do marszu, zmarło w wyniku chorób i z wycieńczenia lub zostało zamordowanych przez esesmanów.

Obóz Auschwitz oswobodziły oddziały Pierwszego Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej. Wyzwoliciele zastali ślady zbrodni, w tym zwłoki więźniów, wysadzone krematoria, a także stosy przedmiotów zagrabionych ofiarom największej w dziejach fabryki śmierci.

autor: Tadeusz Kondracki
źródło: NBP / Mennica Polska

previous next contents

Valid HTML 4.0!