Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
1 $, Motyle - Paź królowej (Papilio machaon), 2011
previous next contents

numizmatyka

Emitent: Niue Island
Stan zachowania monety: I (menniczy)

Oto on: motyl Paź królowej, czyli przepiękny okaz polskiej fauny uchwycony na srebrnej monecie z ożywiającym tampodrukiem z ciekawej kolekcji "Motyle".

Seria: "Motyle"
"Butterflies" series

 
Emitent:
Niue Island
Producent:
Mennica Polska S. A.
Stan zachowania monety: I (menniczy)
Nominał: 1 dolar (1 dollar)
Prawny środek płatniczy w Nowej Zelandii
Srebro: Ag 925
Stempel: lustrzany
Zdobienie: tampondruk
Wymiary: 38,61 mm
Waga
: 28,28 g

Wielkość emisji: 8.000 szt.
Data emisji
: 10.10.2011 r.
Projektant: Dobrochna Surajewska
W zestawie: srebrna moneta kolekcjonerska w kapsule ochronnej, dwujęzyczny certyfikat autentyczności Mennicy Polskiej

Oto on! Przepiękny okaz natury - motyl Paź królowej (Papilio machaon).

Ten ciekawy kolorystycznie owad został uwieczniony na niskonakładowej, srebrnej monecie z dodającym uroku tampodrukiem z urzekającej serii "Motyle".

Motyl Rusałka Pawik 

Mennica Polska prezentuje nową serię monet pamiątkowych „Motyle”.

W kolekcji są przedstawione najciekawsze i najpiękniejsze motyle Europy i świata.
Kolekcja srebrne monety 1 $, Motyle - Czerwończyk dukacik (Lycaena virgaureae), 2010


Seria monet charakteryzuje się niskim nakładem oraz oryginalnym designem.


Dzięki zastosowanej technologii druku tamponowego wizerunki w pełni odwzorowują wyjątkowe barwy motyli.

 „Paź królowej” to czwarta moneta w serii, w której dotychczas wyemitowano piękne monety:

Seria jest oferowana w edycji złotej oraz w wersji srebrnej.

Srebrna monetaPaź królowej” została wybita lustrzanym stemplem na krążkach monetarnych próby 925.

Paź królowej to jeden z najpiękniejszych oraz największych polskich motyli dziennych.

Dołącz go do swojej kolekcji!
*****

Paź królowej to jeden z najpiękniejszych i największych polskich motyli dziennych. Ze względu na wyjątkowe ubarwienie i kształt jest pożądanym obiektem dla kolekcjonerów.

Występuje w Europie, Azji i północnej Afryce. Potocznie jest nazywany jaskółczym ogonem, z powodu kształtu skrzydeł, które zakończone są wypustami. Skrzydła motyla są koloru żółtego z czarnym wzorem o długości ok. 3,4 cm i rozpiętości dochodzącej do 70 mm. Druga para skrzydeł ma błękitną przepaskę i pomarańczową plamkę. Ubarwienie to ma za zadanie odwrócić uwagę potencjalnego napastnika od głowy.

Motyle pojawiają się w dwóch pokoleniach. Pierwsze pokolenie od kwietnia do połowy czerwca a drugie w lipcu i sierpniu. Letnie pazie mają ciemniejsze skrzydła w porównaniu z motylami tego gatunku pojawiającymi się wiosną. Spotykamy go na nasłonecznionych wzgórzach, polanach, łąkach, polach i ugorach. Spija nektar z roślin dziko rosnących jak: koniczyna łąkowa czy chaber łąkowy.

Wyrośnięte larwy motyla są łatwe do zauważenia, bo przebywają głównie na kwiatostanach i są bardzo kolorowe. Żerują na pospolitych roślinach baldaszkowatych, jak dzika marchew, koper, olszewnik kminkolistny i inne. Gatunek ten żeruje również w ogrodach na marchwi uprawnej.

Ze względu na nowoczesne rolnictwo i działania kolekcjonerów znajduje się na „czerwonej liście” zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce.

*****

Old World Swallowtail,
1 Dollar, Series: Butterflies

The Mint of Poland is proud to present a series of commemorative coins, the “Butterflies”. The collection features the most beautiful and unique butterflies of Europe and world. The coins in the series have a limited mintage, an original design and an interesting theme. Thanks to the pad printing technique the images reflect the genuine butterfly colours.

The “Old World Swallowtail” is the fourth commemorative coin in the series “Butterflies”, which has already comprised the “Apollo”, the “Large Blue” and the “Scarce Copper”. The series is offered in golden and silver editions.

Silver “Old World Swallowtail” coin was struck on blank of Ag 925, in low mintage – up to 8 000 pieces, in proof quality. The Old World Swallowtail is one of the most beautiful and largest Polish diurnal butterflies. Add one to your collection!
  • Obverse: in the central part of the coin, a likeness of the Queen Elizabeth II. Below, the Mint’s mark: M/W. Around it the inscription: ELIZABETH II 1 DOLLAR. Along the rim of the coin, at the top, the inscription: NIUE ISLAND 2011. In the background, a stylized enlarged fragment of a butterfly wing.

  • Reverse: in the central part of the coin a stylized likeness of the Old World Swallowtail against the flowers and the leaves of Daucus. On one of the leaves a likeness of the caterpillar. To the right the inscription: PAPILIO MACHAON (Latin name for the butterfly).

  • Designer: Dobrochna Surajewska

The Old World Swallowtail is one of the most beautiful and largest Polish diurnal butterflies. Due to its exceptional colors and shape, the butterfly is very much a desired object for collectors.

It can be found throughout Europe, Asia and northern Africa. It is commonly called the swallowtail which is due to the shape of its wings with protruding tails. The wings are yellow in color with black vein markings, some 3.4 cm long, with a span reaching 70 mm. The other pair of wings features a light blue sash and a red eye spot.

The colors of the insect are intended to take the interest of a potential predator from the head. There are usually two broods of the butterfly. The former appears between April and mid-June, with the latter in July and August.

The summer swallowtails feature darker wings compared to the butterflies which breed in spring. They can be commonly spotted on sunny hills, forest clearings, meadows, fields and wastelands. They take nectar from wild plants, such as the red clover or the brown knapweed.

The grown pupae are easy to spot, as they are usually found on inflorescences and are very colorful. They feed on common umbelliferae plants, such as wild carrot, dill, Selinum carvifolia, and others. The species also feeds on garden carrots.

Due to modern developments of agriculture and collector activity, the butterfly has been placed on the “red list” of endangered and threatened animals in Poland.

źródło: Mennica Polska / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!