Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
50 zł, Banknot kolekcjonerski - Papież Jan Paweł II (1920-2005), 2006
previous next contents

numizmatyka

Pierwszy w historii Polski banknot kolekcjonerski. Na banknocie został uwieczniony wizerunek Jana Pawła II. Emisja banknotu odbyła się w dniu 16.10.2006 r., w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Piękny prezent dla każdego chrześcijanina, jak też dla kolekcjonera banknotów.

Kolekcja: Sławni Polacy

Pierwszy polski banknot kolekcjonerski:

50 zł, Banknot kolekcjonerski z wizerunkiem
Jana Pawła II, 2006


Stan zachowania banknotu: UNC
Nominał:
50 zł
Wymiary:
144 x 72 mm
Producent:
NBP (PWPW - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
Projektant: Andrzej Heidrich

Nakład:
2.000.000 szt.
Cena emisyjna: 90 zł
Data emisji banknotu:
16.10.2006 r.
W zestawie: banknot kolekcjonerski umieszczony w oryginalnym etui NBP z opisem banknotu, oddzielony przezroczystą, zabezpieczającą folią

Nowość - pierwszy w historii Polski - banknot kolekcjonerski.

Papież Jan Paweł II (1920-2005) www.numizmatyczny.pl

Niezwykły człowiek Papież Jan Paweł II uwieczniony na pierwszym banknocie kolekcjonerskim w Polsce - duma Polaka, duma kolekcjonera.

Piękny prezent dla każdego chrześcijanina, jak też dla kolekcjonera polskich lub zagranicznych banknotów.


Pozostałe banknoty NBP są dostępne pod następującymi linkami:
 
Banknot o nominale 50 zł uwiecznia wizerunek Papieża Jana Pawła II (1920-2005) - człowieka, który zmienił świat i ludzkie serca. Emisja banknotu odbyła się w dniu 16 października 2006 roku, w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Strona przednia banknotu w symboliczny sposób ukazuje rolę Stolicy Apostolskiej i posłannictwo papieża. Uwieczniono na niej wizerunek Papieża Jana Pawła II w geście pozdrowienia, na tle stylizowanego globu ziemskiego, co symbolizuje uniwersalność jego pontyfikatu.

Natomiast strona odwrotna przedstawia aspekt polski pontyfikatu Jana Pawła II, nawiązujący do najnowszych dziejów naszego kraju. Przedstawia bowiem scenę składania hołdu Papieżowi przez Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Projekt graficzny banknotu o nominale 50 zł opracował Andrzej Heidrich.   

Banknot umieszczony jest w oryginalnym, papierowym etui, na którym umieszczony jest krótki opis w dwóch językach: polskim i angielskim. Każdy z banknotów posiada swój indywidualny numer, składający się z liter "JP" oraz siedmiu cyfr.Zabezpieczenia banknotu:
Prace nad przygotowaniem emisji banknotu kolekcjonerskiego z wizerunkiem Jana Pawła II rozpoczęły się już w 2005 roku. Z jego projektem zapoznali się Arcybiskup Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski, Kardynał Józef Glemp Prymas Polski, Arcybiskup Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita krakowski. Projekt uzyskał ich aprobatę i 19 kwietnia 2006 roku został zaprezentowany publicznie.
Po prawej stronie tej sceny został umieszczony cytat z Listu do Polaków, który nazajutrz po tym wydarzeniu Jan Paweł II odczytał podczas spotkania z rodakami w watykańskiej Auli Pawła VI: "Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka [...], gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei [...]". Pod cytatem widnieje faksymile podpisu papieża oraz data wypowiedzenia tych słów - 23.10.1978.

Warto zauważyć, że w tym roku przypada 25. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 50. rocznica uwolnienia go z więzienia. Widoczny pod tekstem kontur klasztoru na Jasnej Górze, ma podkreślać rolę sanktuarium jasnogórskiego w dziejach Polski i historii życia Ojca świętego i Prymasa Tysiąclecia.

Pod sylwetkami obydwu postaci umieszczono na wstęgach dewizę biskupią każdego z nich "Totus Tuus" - dewiza Jana Pawła II oraz "Soli Deo" - dewiza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na znaku wodnym został zastosowany herb papieski jako jeden z najbardziej znanych emblematów związanych z Janem Pawłem II. Na obydwu stronach banknotu wprowadzono też motyw kluczy Piotrowych spiętych sznurem.

Papież Jan Paweł II (1920-2005) www.numizmatyczny.pl

Papież Jan Paweł II
 
Czy wiesz, że przed pontyfikatem Jana Pawła II nigdy żaden papież:

1) nie był Słowianinem,
2) nie przyjechał do Polski,
3) nie podróżował tyle po świecie,
4) nie władał tyloma językami,
5) nie był celem zamachu,
6) nie odwiedził Ziemi Świętej i Jerozolimy,
7) nie przekroczył progu meczetu,
8) nie gościł rabinów w Watykanie,
9) nie przykładał takiej wagi do kontaktów z młodzieżą.

Papież Jan Paweł II (1920-2005) www.numizmatyczny.pl

Papież Jan Paweł II
Papież napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie.

Pontyfikat Jana Pawła II obfituje w wiele uroczystości, podczas których papież beatyfikował lub kanonizował córki i synów wielu narodów katolickich. Papież Jan Paweł II mianował 232 kardynałów (w tym 9 Polaków), beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków), kanonizował 478 świętych.

Niestrudzony Pielgrzym, docierający w najodleglejsze dla Stolicy Apostolskiej rejony świata Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów oraz około 900 miejscowości (niektóre wielokrotnie).

Najdłuższa pielgrzymka to Daleki Wschód (Bangladesz, Singapur) Fidżi, Nowa Zelandia, Australia i Seszele - 48 974 km, zaś najkrótsza pielgrzymka to San Marino - 470 km. Papież Jan Paweł II odbył 142 podróże na terenie Włoch, podczas których wygłosił 898 przemówień. Odwiedził 301 rzymskich parafii na 334 istniejące. Jego celem było dotarcie do wszystkich parafii. Zabrakło niewiele...

Papież Jan Paweł II to największy podróżnik wśród papieży. Podczas wszystkich pielgrzymek przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią, a Księżycem.

Pontyfikat Jana Pawła II jest trzecim co do długości w dziejach Kościoła. Dłużej panowali tylko święty Piotr - pierwszy następca Jezusa (34 lata) i Pius IX, który został wybrany papieżem w 1846 roku w wieku 54 lat (32 lata).

Papież Jan Paweł II (1920-2005) www.numizmatyczny.pl

Banknot "Jan Paweł II"
w pytaniach i odpowiedziach!

Emisja pierwszego w historii Polski banknotu kolekcjonerskiego "Jan Paweł II" o nominale 50 zł wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Internauci, subskrybenci, kolekcjonerzy pytają o wiele różnych spraw związanych z banknotem, jego zabezpieczeniami i szatą graficzną, sprzedażą banknotu, a także innych spraw związanych z obiegiem pieniądza papierowego. Jednym z częściej pojawiających się pytań jest to, czy banknotem "Jan Paweł II" można posługiwać się, tak, jak "zwykłym" banknotem - banknotem obiegowym.

Czy banknotem kolekcjonerskim "Jan Paweł II" można posługiwać się w zwykłym obrocie handlowym, np. płacić nim w sklepie, rachunki? Czy można traktować go jako "zwykły" banknot?
Tak. Na stronie odwrotnej banknotu kolekcjonerskiego "JPII" o nominale 50 zł została umieszczona formuła: "Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce". Formuła ta oznacza, że banknotem można posługiwać się na takich samych zasadach, jak banknotami obiegowymi. Warto jednak pamiętać, że numizmaty (monety, banknoty kolekcjonerskie) na rynku kolekcjonerskim osiągają wartość wyższą zarówno od nominału, jak i ceny monety kolekcjonerskiej lub banknotu kolekcjonerskiego w momencie zakupu. Podejmując ewentualną próbę uregulowania nim jakiś należności, rachunków i innych zobowiązań finansowych, posiadacz banknotu powinien mieć na względzie fakt, że będzie to oznaczać pewną finansową stratę.

Na banknocie kolekcjonerskim "Jan Paweł II" widnieje nominał 50 zł, a jego cena jest wyższa, niż nominał, skąd ta różnica?
Na tę różnicę składają się m.in. koszty projektowania i produkcji, specjalnego opakowania (etui), w jakim banknot będzie dystrybuowany oraz podatek VAT.

Na czym polega różnica w określeniach używanych przy banknotach "strona przednia" i "strona odwrotna" a określeniami używanymi przy monetach awers i rewers? Czy używanie tych drugich - w stosunku do banknotów - jest błędem?
Nie jest błędem. W Narodowym Banku Polskim przyjęto stosowanie terminów „strona przednia” i „strona odwrotna” w odniesieniu do opisu banknotów, a terminów „awers” i „rewers” - w odniesieniu do monet. Również w praktyce światowej taki podział zdecydowanie przeważa („front side” i „back side”). Jednak używanie określeń „awers” i „rewers” w odniesieniu do banknotów również się spotyka zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Czy i jakie zabezpieczenia posiada banknot papieski, które umożliwiają jego identyfikację osobom niedowidzącym?
Tak. Banknot papieski posiada zabezpieczenie, które umożliwia rozpoznanie osobom niedowidzącym lub niewidomym. Jest to siedem wypukłych, pionowo równoległych linii, bardzo dobrze wyczuwalnych podczas przesuwania po nich palcami. Zabezpieczenie jest umieszczone na stronie przedniej banknotu, w lewym dolnym rogu banknotu. Znaki dla osób niedowidzących wykonywane są techniką stalorytniczą.

Co to są tzw. gilosze i w którym dokładnie miejscu one występują na banknocie "Jan Paweł II"?
Gilosze, a precyzyjniej linie lub tło giloszowe to jedno- lub wielobarwne rysunki, złożone z cienkich, przecinających się linii. Obraz, jaki powstaje z przecinających się linii jest widoczny, kiedy ogląda się z pewnej odległości. Osoby, które projektują ten element szaty graficznej nazywają się giloszerami. Na banknocie "Jan Paweł II" tło giloszowe można zobaczyć w tle krzyża pasterskiego - to powtarzające się wizerunki ryby, krzyża oraz napisu: RP.

Czy sprzedawca, kasjer w sklepie podczas regulowania należności banknotem kolekcjonerskim "Jan Paweł II" może odmówić jego przyjęcia?
Nie. Banknot kolekcjonerski "Jan Paweł II" ma status prawnego środka płatniczego, co oznacza, że można nim regulować wszelkie zobowiązania finansowe i należności według wartości nominalnej (czyli 50 zł). Nie ma żadnych podstaw do odmowy przyjęcia banknotu przez sprzedawcę w postaci zapłaty z tytułu jakiejkolwiek należności. Odmowa taka może wynikać jedynie z niewiedzy kasjera/kasjerki.

Chciałbym dowiedzieć się, jakie akty prawne regulują w Polsce emisję banknotów kolekcjonerskich?
Prawną podstawą emisji wszystkich monet i banknotów w Polsce jest Rozdział 5 "Emisja znaków pieniężnych" Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140/97 poz. 938). Zgodnie z art. 32 tej Ustawy znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 33 wspomnianej Ustawy parametry techniczne oraz terminy wprowadzenia znaków pieniężnych do obiegu ustala Prezes NBP w drodze zarządzenia. Aż do momentu wycofania tych znaków z obiegu pozostają one prawnym środkiem płatniczym. Każda moneta i każdy banknot wprowadzane są do obiegu odrębnym Zarządzeniem Prezesa NBP, szczegółowo określającym parametry techniczne monety lub banknotu, termin wprowadzenia do obiegu, a ponadto wielkość ich emisji.

Dotyczy to wszystkich monet powszechnego obiegu (w tym produkowanych ze stopu Nordic Gold) i kolekcjonerskich oraz wszystkich banknotów, w tym banknotów kolekcjonerskich. Każde takie Zarządzenie zawiera również dokładne opisy danej monety lub danego banknotu. Zarządzenia Prezesa NBP publikowane są w Monitorze Polskim krótko przed terminem wprowadzenia monety/banknotu do obiegu. Zgodnie z powyższym banknot kolekcjonerski o nominale 50 zł „Jan Paweł II” również zostanie wprowadzony do obiegu Zarządzeniem Prezesa NBP, a zatem będzie miał status prawnego środka płatniczego.


Papież Jan Paweł II (1920-2005) www.numizmatyczny.pl

Poland's first collector note

The National Bank of Poland's public presentation of a collector note design depicting Pope John Paul II was held on Wednesday, 19 April 2006. This will be the first collector note in the history of Poland. The issue of the collector note has been scheduled for 16 October 2006, i.e. the anniversary of Karol Wojtyła's election to the papacy.

Designed by Andrzej Heidrich, the note will have a face value of PLN 50. The obverse of the note symbolically depicts a role of the Holy See and the Pope's mission (universal perspective) and the reverse features the pontificate of John Paul II from the Polish perspective by placing it in Poland's most recent history.

The face of the note contains a portrait of John Paul II holding his pastoral cross against the background of a stylized globe, which is a symbol of the pontificate's universal nature. The Pope is wearing his pontifical vestments and is performing a greeting gesture. In his hand, he is holding a crosier - a symbol of papal power. The right-hand bottom side of the note contains the following inscription: John Paul II" and the pontificate's term: 16 X 1978 - 2 IV 2005.

The reverse of the note shows an episode which occurred during the Holy Mass for the inauguration of the pontificate of John Paul II and depicts a special relationship between the Pope and Cardinal Stefan Wyszyński. As the Cardinal paid homage, John Paul II rose and performed a memorable gesture to express his respect to the Primate of Poland.

On the right-hand side of the scene there is a quotation from Letter to Poles read out by John Paul II to his countrymen who congregated in Vatican Paul VI Hall on the day immediately following the event: There would be no Polish Pope on this Chair of St. Peter [...] if it was not for your faith undiminished by prison and suffering, your heroic hope [...]. The space under the quotation bears the Pope's facsimile signature and date he uttered those words on, namely 23 October 1978. It is worth noticing that this year we celebrate the 25th anniversary of Cardinal Stefan Wyszyński's death and the 50th anniversary of his release from prison.

An outline of the Jasna Góra Monastery under the text is to emphasize the role of the shrine in the history of Poland and life of the Holy Father and the Primate of the Millennium. The bands beneath their feet bear their Episcopal mottos, namely Totus Tuus - the motto of John Paul II and Soli Deo - the motto of Cardinal Stefan Wyszyński. A watermark depicts a papal coat of arms as one of the most distinctive emblems associated with John Paul II. Both sides of the note feature a theme of Peter's keys bound by a string.

The issue of the collector note to mark John Paul II has been scheduled for 16 October 2006, i.e. the anniversary of Karol Wojtyła's election to the papacy. The works on the banknote's design started in 2005. The design was examined by Archbishop Józef Kowalczyk, Apostolic Nuncio in Poland, Cardinal Józef Glemp, Primate of Poland, Archbishop Józef Michalik, Chairman of the Conference of the Polish Episcopate and Cardinal Stanisław Dziwisz, Metropolitan of Cracow. They approved the design.

An image of the Polish Pope has already twelve times been depicted on coins issued by the National Bank of Poland. 47 types of coins have been put into circulation since 1982. Pope's pilgrimages and pontificate jubilees were the most frequent impulses to issue new coins.

 
To the right of the image is a quotation from John Paul's inaugural address to his fellow Poles who gathered at the Vatican. It translates as "There would be no Polish Pope on the Chair of Peter...if it were not for your faith, undiminished by prison and suffering, and your heroic hope..." Directly under the quote is the Pope's signature, attributing the quote, and its date of utterance, October 23, 1978. Beneath the quote a screen print of the Jasna Gora Monastery emphasizes the role of this national shrine in the religious life of Poland as well as in the personal lives of both of the great men depicted here.

Packaging: each note is housed in an oversize, specially-prepared commemorative folder printed in Poland. The banknote itself is protected within the folder inside an archival-quality, mylar plastic insert.


źródło: NBP / PWPW / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!