Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
10 zł, Dzieje złotego - głowa kobiety (10 zł z 1932 r.), 2006
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

To już kolejna - trzecia moneta z ciekawej serii "Dzieje złotego". Dołącz ją do Twojej kolekcji i zbierz całą serię.

Seria: "Dzieje złotego"

Stan zachowania monety:
I (menniczy)
Nominał: 10 zł
Srebro: Ag 925
Stempel: lustrzany
Średnica: 32,00 mm
Waga: 14,14 g
Wielkość emisji: 61.000 szt.
Cena emisyjna NBP: 51 zł
Data emisji monet: 29.03.2006 r.

To już kolejna - trzecia moneta z ciekawej serii "Dzieje złotego". Dołącz ją do Twojej kolekcji i zbierz całą serię.

Awers
: Z lewej strony u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Powyżej półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Z prawej strony wizerunek awersu monety 10 zł z 1932 r. Powyżej z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2006. W tle stylizowany wizerunek sali operacyjnej Narodowego Banku Polskiego z siedzibą w przedwojennej kamienicy przy ul. Bielańskiej. U dołu napis: 10 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Rewers: Z prawej strony umieszczony został wizerunek rewersu monety 10 zł z 1932 r., przedstawiający profil młodej kobiety w chuście na głowie, na tle ułożonych promieniście kłosów zboża. U dołu z lewej strony znajdują się stylizowane wizerunki czterech pawich piór. U góry z lewej strony napis: DZIEJE ZŁOTEGO.

Projektant monety: Andrzej Nowakowski

Part of the History of the Zloty Series - this 2006 silver proof coin celebrates the 1932 10 Zloty Coin.
Obverse: Along the rim, on top, "RZECZPOSPOLITA POLSKA" for Republic of Poland, and an image of the eagle, the state emblem of the Republic of Poland. Under the Eagle’s left foot, the Mint mark. In the center, an exact reproduction of the obverse of the 10 z coin from 1932. In the background, a view of the headquarters of the National Bank of Poland in Warsaw. On the right, the year of issue, and at the bottom, the face value.
Reverse: On the left, along the rim, "DZIEJE ZŁOTEGO" (History of the Zloty). In the center, an exact reproduction of the reverse of the 10 z coin from 1932, featuring a polish woman wearing a traditional headdress. At the bottom, along the rim, stylised images of four peacock feathers.


Emisję serii "Dzieje złotego" rozpoczęto w 2004 r. - w osiemdziesiątą rocznicę reformy walutowej Władysława Grabskiego, powstania Banku Polskiego SA i zastąpienia marki polskiej złotym - wprowadzając do obiegu monety poświęcone jednozłotówce z 1924 roku. Celem tej serii jest przedstawienie kolejnych etapów historii monetarnej Polski i funkcjonowania złotego.

źródło: NBP / Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!