Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
10 zł, 60. rocznica Powstania Warszawskiego, 2004
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania monety: I (menniczy)

Wymowna w symbolice, piękna, srebrna moneta upamiętniająca bohaterską walkę Polaków.

Kolekcja: Srebrne monety o tematyce historycznej

Stan zachowania monety:
 I (menniczy)
Nominał: 10 zł
Srebro:
Ag 925/1000
Stempel:
lustrzany
Średnica:
32,00 mm
Waga: 14,14 g
Wielkość emisji:
80.000 szt.
Projekt:
Ewa Tyc-Karpińska
Cena emisyjna NBP:
49 zł
Data emisji monet:
28.07.2004 r.

Srebrna moneta kolekcjonerska, projektu Ewy Tyc-Karpińskiej, wyemitowana w celu upamiętnienia 60. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Moneta uwieczniająca historię - chluba Twojej kolekcji numizmatycznej.

10 zł, 60. rocznica Powstania Warszawskiego, 2004
Żołnierze i łączniczki AK

Na rewersie srebrnej monety poza napisem 60. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO uwieczniono portret powstańca na tle muru z cegieł. Natomiast na awersie monety znajduje się ukazany na murze z cegieł wizerunek kotwicy - symbolu Polski Walczącej.

10 zł, 60. rocznica Powstania Warszawskiego, 2004
1 sierpnia 1944 r. godzina "W" (17:00),
patrol "Agatona" z batalionu "Pięść"

Powstanie Warszawskie - trwające od 1 sierpnia do 3 października 1944 r. - to zakończone klęską wystąpienie zbrojne w okupowanej przez wojska niemieckie Warszawie zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji "Burza", połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Od strony militarnej powstanie było wymierzone przeciwko Niemcom, jednak jego głównym celem była próba ratowania powojennej suwerenności, przedwojennego kształtu granicy wschodniej poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz państwowych, będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych.

Miało to uniemożliwić narzucenie Polsce marionetkowych władz uzależnionych od Związku Radzieckiego, którego wojska właśnie zbliżały się do Warszawy oraz zanegować międzyaliancki podział na strefy operacyjne w myśl którego Polska znajdowała się w strefie operacyjnej ZSRR i wojska aliantów zachodnich ani oddziały pozostające pod ich dowództwem tu nie operowały - przewidywano przybycie do stolicy spadochroniarzy polskich z zachodu 1 SBS oraz obserwatorów alianckich.

10 zł, 60. rocznica Powstania Warszawskiego, 2004
Zawiszacy - harcerska poczta polowa, 1944 rok

Walki trwały 63 dni. Straty po stronie polskiej wyniosły około 18 tysięcy zabitych i 25 tysięcy rannych żołnierzy oraz od 120 do 200 tysięcy ofiar spośród ludności cywilnej. Wśród zabitych przeważała młodzież, w tym ogromna większość warszawskiej inteligencji. Po stronie niemieckiej straty według zeznań von dem Bacha, złożonych w 1947 roku w Warszawie, wyniosły 10 tysięcy zabitych oraz 7 tysięcy zaginionych i 9 tysięcy rannych - dane te zostały przyjęte przez historiografię (w oficjalnym raporcie po zdławieniu powstania podał on inne, niezweryfikowane przez historyków dane: 9022 zabitych i rannych żołnierzy w tym 1570 zabitych - nie znał jednak zupełnie strat z pierwszych dni powstania).

Podczas walk zburzonych zostało około 25% zabudowy miasta, a po ich zakończeniu dalsze 35%. Wobec zniszczenia około 10% zabudowy we wrześniu 1939 i 15% w wyniku powstania w getcie warszawskim, pod koniec wojny około 85% miasta leżało w gruzach. Zniszczony został wielowiekowy dorobek kulturalny i materialny.
źródło: NBP / Mennica Polska S.A. / Wikipedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!