Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Historyczne miasta w Polsce - Włocławek, 2005
previous next contents

numizmatyka

Rewers: wizerunek bazyliki katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku, od strony południowo-wschodniej.

Moneta obiegowa 2 zł - Historyczne miasta w Polsce - Włocławek, 2005

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1.100.000 szt.
Data emisji monet: 18.11.2005 r.

Miasto Włocławek - to trzecia moneta z rozpoczętej we wrześniu 2005 r. serii Historyczne Miasta w Polsce.

Seria 32 monet obiegowych

Seria 32 monet obiegowych NBP
"Historyczne miasta w Polsce" (2005-2007)

Niepowtarzalna seria składać się będzie z
32 monet i ukazywać do kwietnia 2008 r. Na wyjątkowych monetach upamiętniono miasta o ponad 500-letniej historii, które wniosły szczególny wkład w rozwój poszczególnych regionów i państwowości Polski.

Włocławek - w czasach przedrozbiorowych był znany przede wszystkim jako siedziba biskupstwa kujawskiego, przeniesionego tu z Kruszwicy w latach 1123-1133. Średniowieczna nazwa miasta brzmiała Włodzisław lub Włocław (łac. Vladislavia). Ślady osadnictwa datuje się na okres cesarstwa rzymskiego.

Już we wczesnym średniowieczu Włocławek był jednym z ważniejszych grodów. Miasto na prawie chełmińskim lokowano w 1261 roku, ale najazdy krzyżackie w następnym stuleciu doprowadziły je do ruiny. Ponowna lokacja w 1339 roku, tym razem na prawie magdeburskim, okazała się trwała.

Szczególnie szybki rozwój miasta jako ważnego portu nad Wisłą, obsługującego spław zboża, nastąpił po pokoju toruńskim (1466). Schyłek rozpoczął się w okresie potopu szwedzkiego.

W epoce rozbiorów Włocławek został ponownie zniszczony przez wojska pruskie. Po kongresie wiedeńskim (1815) wszedł w skład Królestwa Polskiego, ale był tak wyludniony, że początkowo nie stał się nawet siedzibą powiatu.

Odbudowa znaczenia Włocławka wiązała się z rewolucją przemysłową. W 1799 roku powstała fabryka papieru, w 1816 fabryka cykorii. Dalszy rozwój nastąpił po uzyskaniu połączenia kolejowego z Warszawą i Toruniem (1862).

W 1884 roku powstała fabryka fajansu, której wyroby do dziś wielu ludziom w Polsce kojarzą się z nazwą "Włocławek". W latach siedemdziesiątych powstały: zapora wodna na Wiśle oraz znane zakłady azotowe. W latach 1975-1999 Włocławek był stolicą województwa.
źródło: NBP

previous next contents

Valid HTML 4.0!