Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
Worek menniczy - Historyczne miasta w Polsce - Brzeg, 2007
previous next contents

numizmatyka

Stan zachowania: I (menniczy)

Na rewersie monety Nordic Gold uwieczniono wizerunek portalu Bramy Zamkowej z Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.

Worek menniczy NBP z zawartością 50 sztuk monet obiegowych 2 zł - Historyczne miasta w Polsce - Brzeg, 2007

Nominał: 50 x 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 1.100.000 szt.
Data emisji monet: 3.10.2007 r.

Miasto Brzeg - dwudziesta szósta moneta z rozpoczętej we wrześniu 2005 r. serii Historyczne Miasta w Polsce. Niepowtarzalna seria składać się będzie z 32 monet i ukazywać do kwietnia 2008 r. Na wyjątkowych monetach upamiętniono miasta o ponad 500-letniej historii, które wniosły szczególny wkład w rozwój poszczególnych regionów i państwowości Polski.

Na rewersie monety uwieczniono wizerunek fragmentu portalu Bramy Zamkowej z Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.


Brzeg (niem. Brieg) - miasto i gmina miejska nad Odrą, siedziba powiatu w woj. opolskim. Do 1 stycznia 2002 był również siedzibą wiejskiej gminy Brzeg, przemianowanej na gminę Skarbimierz z siedzibą w Skarbimierzu Osiedlu.

Historia
* Nieco fantastyczna i nie poparta faktami teoria mówi: Ciągłość zasiedlenia tego miejsca udokumentowana źródłami historycznymi sięga blisko 1850 lat. W czasach antycznych istniała tutaj miejscowość o nazwie Budorigum. Została ona odwzorowana na antycznej mapie Klaudiusza Ptolemeusza z lat 142-147 naszej ery. O tym, że miejscowość ta znajdowała się w miejscu Brzegu, informuje skorowidz nazw historycznych ORBIS LATINUS oraz wynika to z położenia wśród innych zidentyfikowanych miejscowości Śląska.
* w XIII wieku (1234 r.) pierwsze wzmianki o osadzie targowo-rybackiej Wysoki Brzeg
* prawa miejskie od 1248 roku
* od 1311 roku stolica niezależnego księstwa brzeskiego (potem legnicko-brzeskiego i wołowskiego) - we władaniu najdłuższej linii dynastii Piastów wygasłej w 1675 roku na Jerzym IV Wilhelmie
* 1329 brzeski ks. Bolesław III Rozrzutny składa hołd lenny królowi czeskiemu
* o Brzegu wspominają Jan Długosz w Historii Polski z XV wieku i Jan Kochanowski.
* rozkwit w XVI wieku za panowania księcia Jerzego II
* W 1741 r. po bitwie pod Małujowicami (10 IV 1741) i zbombardowaniu miasta przez króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego Brzeg przechodzi w ręce Prus
* 15 sierpnia 1842 r. - otwarcie (najstarszej na Śląsku, a co za tym idzie także najstarszej w obecnych granicach Polski) linii kolejowej Wrocław - Brzeg
* ponowny rozkwit miasta od 1842-1939
* 23 stycznia - 6 lutego 1945 r. — walki o miasto, zdobycie Brzegu przez Armię Czerwoną, jednocześnie początek pobytu wojsk radzieckich (nieprzerwanego do 1992 r.)
* 26 maja 1966 r. - miała miejsce tzw. pacyfikacja brzeska, wystąpienia ludności miasta w obronie mienia kościelnego, brutalnie stłumione przez oddziały ZOMO i funkcjonariuszy SB.

Zabytki
* Gotycko-renesansowy zamek z XIII-XVI wieku, rezydencja Piastów zwana Śląskim Wawelem, obecnie Muzeum Piastów Śląskich, zespół zamkowy (wraz z kaplicą) wpisany na listę zabytków klasy międzynarodowej "0"
* Kaplica zamkowa św. Jadwigi, w XIV-XVI w. kolegiata, od XVI w. mauzoleum Piastów. Układ urbanistyczny Starego Miasta, zaprojektowany w 1250 r., do dziś zachowany jest niemal w całości
* Kościoły: o Gotycki kościół pw. św. Mikołaja (1370-1417) o Barokowy kościół Podwyższenia św. Krzyża z XVIII wieku, z iluzjonistycznymi malowidłami Jana Kubena o Ruina dawnego kościoła franciszkanów. Kościół wzmiankowany w 1285 r. wraz z klasztorem. Rozbudowany w latach 1338-1494. W 1582 r. został zamieniony na książęcy arsenał, do lat 80. XX w. pełnił funkcję magazynu.
* Barokowe figury Jana Nepomucena i Tadeusza Judy z 1722 r., postawione przed fasadą kościoła Podwyższenia św. Krzyża w 1755 r.
* Pomnik św. Trójcy na pl. Zamkowym, barokowy, wzniesiony w 1731 r.
* Ratusz, z XIV wieku, przebudowany w latach 1569-72.
* Gimnazjum Piastowskie założone w 1569 roku Kamienice przy rynku Kamienice przy rynku
* Kamienice mieszczańskie: o Rynek pod nr 19 - renesansowa fasada z 1621 (rekonstrukcja) o Rynek cała pierzeja wschodnia zawiera fragmenty kamienic z XIV wieku o Chopina 1, renesansowa z 1597 r. o Jabłkowa 5, barokowa kamienica Kreyera z 1715 r. o Jabłkowa 7, kamienica z 1797 r. w stylu empire.
* Brama Odrzańska z l. 1595-96 * Stare Koszary fryderycjańskie, z lat 1781-82.
* Planty - pozostałości twierdzy bastionowej wzniesionej wokół średniowiecznego miasta. Budowę rozpoczęto od 1572 r., kilkakrotnie rozbudowywana w XVII, XVIII i XIX w., rozebrana 1807 i zamieniona w XIX na zespół parków, dzisiaj Planty
* Ciekawy zespół ulic o zabudowie modernistycznej i eklektycznej, które zostały zabudowane w XIX wieku, po likwidacji twierdzy o Willa Löbbecke z XIX w. przy ul. Chrobrego, z fontanną z Trytonem (fontanna przeniesiona na zamek). o Budynek sądu na rogu ul. Chrobrego i Armii Krajowej. Zbudowany w l. 1898-1903. o Willa Neugebaera przy ulicy Jana Pawła II. Wzniesiona w początku XX wieku w stylu eklektycznym, na wzór bajkowego pałacyku. o Chłopiec z łabędziem - fontanna w Parku Centralnym.
* Dawna kaplica cmentarna św. Krzyża, dziś kościół garnizonowy. Obecnego kształtu nabrała w 1724 r.
* Wieża ciśnień przy ulicy Rybackiej z 1877 r.
* Czerwone Koszary z pocz. XIX w.
* Synagoga z 1799 r.

Pomniki przyrody
W Brzegu jest 9 pomników przyrody: 4 dęby szypułkowe (ul. Nadbrzeżna, ul. Oławska, Park Centralny), buk pospolity (Park Centralny), 3 platany klonolistne, tulipanowiec amerykański (ul. Chrobrego).
źródło: wikipedia - wolna encyklopedia

previous next contents

Valid HTML 4.0!