Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916), 1996
previous next contents

numizmatyka


Moneta obiegowa Nordic Gold, która upamiętnia wybitnego pisarza, laureata nagrody Nobla - Henryka Sienkiewicza.

Moneta obiegowa 2 zł - Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916), 1996

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 300.000 szt.
Data emisji monety: 1996 r.

Moneta obiegowa Nordic Gold obrazująca wizerunek wybitnego pisarza, laureata nagrody Nobla.

Awers monety: Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, ujęty w kole z lilijkami. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 19-96. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA ZŁ 2 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy: mw.

Rewers monety: Popiersie Henryka Sienkiewicza ujęte - z prawej strony w pozytywie, z lewej w negatywie. Oba ujęcia rozdzielone ukośnym napisem: HENRYK/SIENKIEWICZ 1846/1916.

Projektant awersu monety
: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu monety: Andrzej Kotowicz

previous next contents

Valid HTML 4.0!