Sklep internetowy: www.numizmatyczny.pl
2 zł, Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej, 2011
previous next contents

numizmatyka

Moneta ze stopu NG wybita z okazji Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Moneta obiegowa 2 zł - Przewodnictwo Polski w Radzie UE, 2011

Nominał: 2 zł
Metal: stop CuAl5Zn5Sn1
Stempel: zwykły
Średnica: 27,00 mm
Waga: 8,15 g
Wielkość emisji: 800 000 szt.
Data emisji monet w NBP: 1.07.2011 r.
Projektant rewersu monety: Urszula Walerzak

Moneta Nordic Gold wybita w celu upamiętnienia objęcia przez Polskę Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Prezydencja Rady Unii Europejskiej

Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej zwane Prezydencją trwa 6 miesięcy (od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia). Pełnią ją rotacyjnie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Państwo przewodniczące Radzie Unii Europejskiej pełni również funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej.

Prezydencja ma zadanie m.in.: kierowanie sprawami bieżącymi Rady UE, wyznaczanie kierunków polityki UE, pełnienie funkcji mediatora w rokowaniach, a także reprezentowanie UE w stosunkach zewnętrznych.

Państwo członkowskie obejmujące urząd prezydencji w Radzie przedstawia program działań, który z założenia ma zostać zrealizowany w czasie trwania ich kadencji. W związku z tym iż w czasie pełnienia prezydencji nie wszystkie sprawy udaje się zakończyć, powstała nieformalna instytucja, TRÓJKA, której zadaniem jest zachowanie ciągłości prac w Radzie Unii Europejskiej. W jej skład wchodzą: przewodniczący Rady UE która zakończyła swoją sześciomiesięczną kadencję, przewodniczący sprawujący kierownictwo w danym czasie oraz przewodniczący przyszłej prezydencji.

Prezydencja pozostaje również w ścisłych kontaktach z innymi instytucjami Wspólnot Europejskich: Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim.

źródło: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

previous next contents

Valid HTML 4.0!